Primăria comunei Popeşti, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de execuţie de inspector (S), clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul compartimentului Urbanism – Agricol.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
a) dosarul de înscriere se depune până la data de  18.04.2016, ora 16.00;
b) proba scrisă va avea loc în data de 28.04.2016, ora 10.00;
c) interviul va avea loc în data de 03.05.2016, ora 10.00;   

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Popeşti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Condiţiile de participare sunt:
a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori studii universitare de  licenţă absolvite cu diplomă;
b) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată2, pentru ocuparea unei funcţii publice.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt  afişate  la sediul  Primăriei Comunei Popeşti, Judeţul Argeş. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0248693109,  Resurse Umane.
PRIMĂRIA COMUNEI POPEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ, CUI 4469418
TEL. / FAX. 0248693109, e-mail: primarie@popesti.cjarges.ro
NR.766/05.04.2016.
PRIMAR BARBU MIRCEA

Comments

comments

DISTRIBUIȚI