Anunț de la ITM Argeș pentru patroni! Amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă zilele de sărbătoare legale

0
315

Anunț de la ITM Argeș pentru patroni! Amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă zilele de sărbătoare legale. Cadrul legal privind declararea ca sărbători legale în care nu se lucrează şi a zilelor de 30 noiembrie şi 1 decembrie este stabilit la art. 139 din Codul Muncii. Sărbătorile legale în discuţie au atât un caracter religios cât şi laic, angajatorii fiind cei care asigură acordarea efectivă a acestora.

Sunt două excepții de la această regulă:
– pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi respectiv, a aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, se pot stabili programe de lucru adecvate;
– nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită specificului ei sau caracterului procesului de producţie.

Salariaţilor la care se referă art. 140 şi art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În situaţia în care, din motive justificate nu se acordă zile libere, salariaţii în cauză beneficiază de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în program normal de lucru. Nimic nu se opune ca prin negociere colectivă sau/şi individuală să se stabilească soluţii mai favorabile pentru aceste categorii de salariaţi.

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale enunţate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii din muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş.

În ceea ce priveşte sectorul public, legiuitorul a statuat norme specifice la art. 21 din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, potrivit acestor dispoziţii invocate, coroborate cu cele ale art. 8 din O.U.G. nr. 90/2017, munca prestată în zilele de sărbători legale se compensează numai cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here