Potrivit ANAF, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 din Codul Fiscal datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscale, aceste persoane trebuie să facă respectivele plăți: a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară, și au obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declarația sau b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate, aplicând cota individuală de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe țară.

De asemenea, precizează ANAF, persoanele fizice care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse „datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate” în aceleași condiții descrise mai sus.

Potrivit Art. 155 din Codul Fiscal, categoriile de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate sunt: a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76; b) venituri din pensii, definite conform art. 99; c) venituri din activități independente, definite conform art. 67; d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. 7-9; e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83; f) venituri din investiții, definite conform art. 91; g) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103; h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117; i) indemnizații de șomaj; j) indemnizații pentru creșterea copilului; k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare; l) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Comments

comments