Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arges reamniteste contribuabililor prevederile art. 155, alin. 2, din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală: „Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie”.

Astfel, termenul scadent pentru plata obligatiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2016 este miercuri,  21 decembrie 2016.

Atragem atenţia că în conformitate cu prevederile art.173, alin.(1); art.174, alin.(5); art.176, alin.(2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi si penalităţi de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Comments

comments