Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş selecţionează tineri în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, astfel:
– în perioada 25.04.2018 – 25.05.2018 pentru ofiţeri – Facultatea de Pompieri și pentru candidații școlarizați de instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, pentru locurile M.A.I.
– iar până la data de 15.06.2018 pentru subofiţeri – Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Sunt disponibile următoarele locuri:
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri 50 locuri:
37 – locuri ofiţeri bărbaţi
2 – locuri ofițeri bărbați – Republica Moldova
10 – locuri ofițeri bărbați – Palestinieni
1- SIE
Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Drept – 10 locuri.

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti 300 locuri sesiunea august-septembrie 2018:
265 – locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă din care 2 – locuri pentru etnia romă
10 – locuri bărbați – Republica Moldova
25 – locuri Maistru Militar auto

Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti 300 locuri sesiunea ianuarie 2019:
275 – locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă din care 2 – locuri pentru etnia romă
7 – locuri bărbați DGL
10 – locuri Maistru Militar auto
3 – locuri DGPI
5 – locuri SIE

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu 21 locuri ofiţeri locuri bărbaţi şi femei:

Facultatea de Management Militar
2 – locuri specialitatea Managementul organizației – Artilerie și Rachete
2 – locuri specialitatea Managementul organizației – Auto
1 – locuri specialitatea Managementul organizației – Geniu
1 – locuri specialitatea Managementul organizației – CBRN
2 – locuri Comunicații și Informatică
Facultatea de Științe Economice și Administrative
5 – locuri specialitatea Finanţe-contabilitate.
8 – locuri specialitatea Logistică

Academia Tehnică Militară Bucureşti 33 locuri ofiţeri locuri bărbaţi şi femei:

Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament
4 – locuri Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului
7 – locuri Materiale energetice și apărare CBRN
2 – locuri Muniții, rachete, explozivi și pulberi
5 – locuri Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare
3 – locuri Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare
4 – locuri Comunicații pentru apărare și securitate
3 – locuri Echipamente și sisteme electronice militare
5 – locuri Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti
8 locuri maiştri –militari bărbaţi şi femei:
5 – locuri specialitatea Auto
1 – locuri specialitatea Administrare sisteme / rețele de comunicații / informatică
1 – locuri specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente informatice
1 – locuri specialitatea Tehnică de comunicații

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”
5 – locuri maiştri –militari bărbaţi şi femei:
5 – locuri specialitatea Aeronave și motoare de Aviație

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
66 locuri maiştri –militari bărbaţi şi femei:
7 – locuri specialitatea Artilerie navală și antiaeriană
11 – locuri specialitatea Timonier și tehnică de naviație navală
8 – locuri specialitatea Comunicații navale și observare semnalizare
12 – locuri specialitatea Motoare și mașini navale
28 – locuri specialitatea Motoare și instalații electrice navale

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi Academia Tehnică Militară este de 4 ani.
Durata studiilor la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este de 3 ani.
Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” este de 1 an.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” este de 2 ani.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.(excepție candidații pentru locuri IGSU)

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul instituţiei, din municipiul Piteşti, str.Traian, nr. 26, telefon 0248217400 interior 27140 Biroul Resurse Umane.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ. www.academiadepoliţie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.igsu.ro, www.ncoacademy.ro

Comments

comments