Vizită de lucru pentru monitorizarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş, în perioada 2014 – 2020“. Marţi, 5 martie 2019, reprezentanţii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (2014 – 2020) şi ai Băncii Europene de Investiţii au desfăşurat o vizită de lucru în aria de operare a S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti având ca temă stadiul pregătirii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş, în perioada 2014 – 2020“.

Din partea Autorităţii de Management au participat la vizita în teren dl. Bogdan Chiţescu, Director General adjunct al AM POIM; dl. Cristian Mărişteanu, Director adjunct Direcţia Gestionare Proiecte, Evaluare şi Contractare Proiecte; dl. Valentin Simion, Manager public, şi dl. Adrian Crîngaş, expertul din partea Băncii Europene de Investiţii.

Vizita în teren a fost precedată de o şedinţă de lucru la sediul Operatorului Regional, în care au fost discutate şi clarificate aspectele principale în legătură cu Proiectul regional.

În cadrul acestei întâlniri au fost analizate propunerile de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi apă uzată, stadiul contractului de sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii, fiind aduse în discuţie şi măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Comments

comments