Atenţie pe unde aruncaţi gunoaiele! Garda Națională de Mediu vine în control

În această perioadă, Garda Națională de Mediu a demarat, la nivelul întregii țări, o amplă acțiune de control privind salubrizarea localităților, care constă în identificarea zonelor în care există abandonări necontrolate de deșeuri.

În cadrul acestei acțiuni, desfășurată împreună cu reprezentanții primăriilor (Poliția Locală), se vor impune măsurile legale persoanelor surprinse că abandonează deșeuri în locuri nepermise. Totodată, și primăriilor le vor fi trasate măsuri privind salubrizarea terenurilor pe care există deșeuri abandonate, monitorizarea zonelor respective, precum și aplicarea de sancțiuni, conform atribuțiile care le revin.

Comments

comments