În perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, bugetarii vor beneficia de acordarea unui voucher de vacanţă pe suport de hârtie sau pe suport electronic, în valoare de 1.450 lei, pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, conform O.U.G. 46/2017, de modificare şi completare a O.U.G. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

De vouchere vor putea beneficia şi angajaţii din sistemul de sănătate, asistenţă socială, cabinetele medicale şcolare, creşe şi personalul din direcţiile de sănătate publică, potrivit preşedintei Sindicatului Sanitas Argeş, Doina Fănică.

Unităţile afiliate sunt operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată.

Aceste vouchere se acordă dacă angajatorul are sume prevazute în buget cu această destinaţie sau la rectificarea bugetară. Angajatorul stabileşte de comun acord cu sindicatul când acordă aceste vouchere.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de vouchere de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă următoarele:
a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;
b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte – amendă fapta unităţilor emitente de a emite vouchere de vacanţă cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) şi (2^2).”

Un punct – amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii”.

Comments

comments