Verificarea calităţii de asigurat şi emiterea cardului de sănătate poate fi făcută de fiecare argeşean la secţiunea Asiguraţi de pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Argeş, www.casag.ro.

Calitatea de asigurat, adică dreptul de a primi servicii din pachetul de bază, continuă trei luni de la data efectuării ultimei plăţi către fondul de sănătate!

Tot pe site-ul CAS se află şi lista persoanelor asigurate ale căror carduri se află la sediul CAS Argeş, returnate de Poştă pentru că nu a găsit titularii acasă sau care nu au medic de familie. Până la 1 septembrie, data de la care nici un asigurat nu va mai putea primi servicii medicale fără cardul de sănătate, vor mai fi distribuite prin poştă încă 14.000 de carduri, deci cei care nu au primi un astfel de document până acum au şanse să îl primească în această tranşă.
Asiguraţilor li se recomandă să consulte listele aflate pe site-ul CAS, pentru a evita drumurile inutile, având în vedere că nu s-au emis încă toate cardurile de sănătate.

Serviciile medicale de urgenţă fac parte din pachetul minim de servicii medicale şi se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate. La accesarea acestui tip de servicii nu este necesar ca pacientul să facă dovada calităţii de asigurat.

Comments

comments