Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe aceste venituri. Închirierea în scop turistic, de către proprietari, a camerelor situate în locuinţe proprietate personală constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice şi reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioada de minim 24 de ore şi maxim 30 de zile, într-un an calendaristic, oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.  Aceşti contribuabili au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” pentru anul în curs. Ei au obligaţia să completeze fişa capacităţii de cazare cu informaţiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent. a impozitului anual datorat. În cazul lor, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.  
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI