Prezent în confoerinşa de presă a Instituţiie Prefectului Argeş, comandantul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Argeş, comisarul-şef Emil Angheloiu, a făcut bilanţul celor trei  luni de vară, timp în care majoritatea argeşenilor s-au aflat în vacanţă.

 

Pentru funcţionarii serviciului cele trei luni au însemnat însă cele mai aglomerate luni din an, tocmai pentru că cetăţenii care au avut mai mult timp liber, precum şi cei stabiliţi în străinătate şi reântorşi în ţară în vacanţă, au profitat de oportunitate pentru a-şi rezolva din probleme.

De aceea, SPCRPIV Argeş se situează pe locul 3 pe ţară ca volum de muncă! Doar în cele trei luni de vară, din 1 iunie până pe 31 august, au fost emise 7134 certificate de înmatriculare, 44 certificate de înmatriculare de probe, 4.350 de permise de conducere şi 7.535 autorizaţii provizorii.

Au fost examinaţi 5.826 de candidaţi la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere şi 3.226 la proba de traseu. Totalul candidaţilor examinaţi s-a ridicat la 9.052. „Analizând coeficientul de promovabilitate la proba practică în vederea obţinerii permisului de conducere, menţionăm faptul că judeţul nostru se află sub media generală pe ţară (59,46%), înregistrând un coeficient de 56.54%. Din datele statistice existente la nivel central, pe ultimii 4 ani rezultă că la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. Argeş s-a înregistrat o scădere a coeficientului de promovabilitate, acest aspect rezultând din modificarea cadrului legislativ ce reglementează activitatea pe linie de examinări auto, a condiţiilor de examinare precum şi creşterea exigenţei examinatorilor, în activitatea desfăşurată. Toate acestea se datorează preocupării conducerii ministerului afacerilor interne pentru prevenirea faptelor de corupţie în rândul personalului propriu coroborat cu măsurile dispuse de conducerea Prefecturii şi serviciului, prin aplicarea Planului de măsuri aprobat de conducerea M.A.I. în anul 2011, pentru prevenirea faptelor de corupţie, reducerea birocraţiei coroborat cu creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor prin micşorarea timpilor de aşteptare.” a precizat comisarul-şef Emil Angheloiu.

Pe linia examinării candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului auto, situaţia se prezintă astfel:
Total examinaţi – 5.826 din care 1.824 candidaţi au obţinut permisul de conducere, reprezentând un coeficient de 31,30 %.

Teorie: număr total candidaţi examinaţi (admişi + respinşi): 5.826
Număr candidaţi admişi: 3.407
Număr candidaţi respinşi: 2.419
Procent promovabilitate: 58,49 %

Traseu: 
Număr total candidaţi examinaţi (admişi + respinşi): 3.226
Număr candidaţi admişi: 1.824
Număr candidaţi respinşi: 1.402
Procent promovabilitate: 56,54 %

Pe linia permiselor de conducere :
Au fost emise, în perioada 1 iunie – 31 august, 4.350 permise de conducere, după cum urmează:
Examen: 1869
Permis preschimbat: 18
Modificare: 840
Preschimbare permis străin: 48
Reînnoire: 1340
Duplicat: 222
Anulare categorie: 0
Sistem 1995: 0
Rebut: 13
Total: 4350

Pe linia înmatriculării vehiculelor, totalul se ridică la 26.656 plăci cu numere de înmatriculare.
Au fost valorificate plăcuţe cu numere înmatriculare , după cum urmează:
tip A, definitive –  11.422 buc.
tip B, definitive –  21 buc.
tip C, definitive – 114 buc.
tip A, probe – 88 buc
tip A, temporare – 0 buc
tip A, provizorii – 14.989 buc
tip C provizorii – 22 buc

În plus, în atelierele serviciului au fost confecţionate.

Comments

comments