comunaComuna Valea Iaşului este aşezată în partea de sud a României, la întretăierea meridianului de 24 grade și 42 minute cu paralela de 45 grade și 9 minute. Situată în partea de nord-vest a judeţului Argeş, la o distanță de 5 km de municipiul Curtea de Argeş, 43 km de reşedinţa judeţului – municipiul Piteşti și 152 km de capitala ţării – Bucureşti, comuna se încadrează la limita externă a Subcarpaţilor Getici, fiind limitată la est de comuna Muşăteşti, la nord de comuna Albeştii de Argeş, la vest de comuna Valea Danului și la sud de municipiul Curtea de Argeş. Cea mai veche atestare documentară este consemnată în cazul a două sate, satul Cerbureni, în hrisovul din 1 iunie 1475, prin care Basarab cel Bătrîn întăreşte jupânului Stance și fratelui său Badea, trei sate întregi și jumătate din satul Cerbureni și satul Valea Iaşului în hrisovul domnesc din 4 aprilie 1523, dat la Tîrgovişte de voievodul Radu de la Afumaţi, prin care întăreşte Mănăstirii Argeş mai multe sate, printre care și Iaşii.

INVESTIȚII REALIZATE

•    Execuţie sediu primărie
•    Reabilitare iluminat public în toate satele comunei în condiţii europene
•    Introducere reţea de televiziune prin cablu performanță (fibră optică) în toate satele
•    Internet
•    Finalizarea și punerea în funcţiune a alimentării cu apă în stale Valea Iaşului – Ungureni cu o lungime de 6,7 km cu 150 de abonaţi
•    Extinderea și modernizarea reţelei de apă a satelor Cerbureni și Mustăţeşti pe o lungime de 9,5 km cu 189 abonaţi
•    Execuţie pod în satul Borovineşti
•    Pietruire drumuri comunale pe o lungime de 22 km cuprinzând toate satele
•    Igienizarea tuturor văilor și pâraielor din comună
•    Execuţie sprijin de mal prin gabioane în lungime de cca.100 m pe drumul DC 259 Ungureni – Borovineşti
•    Execuţie împrejmuire la cele două cămine culturale (Valea Iaşului și Mustăţeşti)
•    Reabilitare şcoală generală Valea Iaşului (centrală termică, grup sanitar, tâmplărie termopan, gresie și reparaţii acoperiş)
•    Reabilitare şcoală generală Mustătești (centrală termică, grup sanitar, tâmplărie termopan, gresie și reparaţii acoperiş)
•    Înfiinţarea serviciului de salubritate și concesionarea acestuia către o firmă specializată care a dotat cca. 300 de familii cu pubele individuale care sunt ridicate săptămânal.
•    Obţinerea unei finanţări de cca.4.000.000 RON pentru canalizarea și epurarea apelor uzate menajere și execuție a 2 km de canalizare
•    Achiziţionare excavator și tractor
•    Înființare farmacie în comuna Valea Iașului, sat Valea Iașului
•    Editarea Buletinului informativ al comunei Valea Iașului
•    Înființarea Serviciului de transport public local de persoane Valea Iașului, care va asigura cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul comunei, pe trasee şi cu programe de circulaţie prestabilite, în funcţie de cererea de transport a locuitorilor comunei şi de capacitatea disponibilă și care va asigura o legătură coerentă cu transportul local din Curtea de Argeș.

Bine ați venit pe site-ul Primăriei Comunei Valea Iașului!

În calitate de primar al comunei Valea Iașului, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi. Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.
 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI