Va fi semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în Oraș Topoloveni”

305 views

Conducerea primăriei Topoloveni va semna pe 26 iunie cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, contractul de finanțare în vederea implementării proiectului “Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în Oraș Topoloveni”, cod SMIS 124132. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea Totala a Proiectului –17.690.149,91 lei din care: valoare eligibilă nerambursabilă: 17.083.280,23 lei; contribuție proprie în proiect: 606.869,68 lei.

Proiectul va începe pe 26 iunie 2019 și va fi finalizat pe 26 iunie 2021.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului propus spre finanţare este de îmbunătăţire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport, cu masinile electrice sau hibride, si nemotorizate de transport, cu biciclete, precum si a deplasarilor pietonale, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. Proiectul se incadreaza in Obiectivul Specific al POR 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, in prioritatea de investitii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scaderea emisiilor anuale echivalente CO2
2. Imbunătăţirea deplasărilor nemotorizate (velo şi pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport
3. Imbunătăţirea gradului de siguranţă pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin asigurarea de facilităţi adecvate acestor tipuri de deplasări
4. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul
5. Incurajarea utilizarii transportului nepoluant, masini electrice si hibride.
PRIN PROIECTUL PROPUS spre finantare, vor fi realizate urmatoarele :
• construirea pistelor de biciclisti care vor lega zona centrala de zona limitrofa a orasului de-a lungul strazilor: str. Calea Bucuresti (DN 7), largirea si reconfigurarea zonelor pietonale si de promenada: zona centrala, Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);
construirea, reabilitarea si largirea trotuarelor conform normativelor in vigoare STAS aflate de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7);
• achizitionarea si instalarea punctului de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibride pe strada Calea Bucuresti;
• implementarea unui sistem inteligent de inchirierea biciclete tip „bike sharing”
• plantarea de aliniamente de arbori in zona centrala de-a lungul zonelor pietonale, de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), si in cele trei parcuri: Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);
• dotarea zonelor pietonale cu mobilier urban de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), Parc 1, Parc 2 si Parc 3.

Proiectul presupune realizarea următorilor indicatori minimali de performanță: lungime traseu piste 3,65 km; suprafață platforme 24.445 mp; puncte de alimentare; vehicule electrice 1 buc.; sistem bike sharing 1 buc.; plantari arbori 355 buc.

Comments

comments