universitate30 este numărul instituţiilor de învăţământ superior din străinătate cu care Universitatea „Constantin Brâncoveanu” are încheiate acorduri de parteneriat pentru schimburi de studenţi, cadre didactice şi personal administrativ în anul universitar curent. O şansă imensă, am putea spune, pentru actualii studenţi, care-şi pot împlini visul de a trăi experienţa europeană din postura de cursanţi sau de beneficiari ai unor stagii de practică în ţări precum Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania sau Turcia. Europa îşi deschide astfel porţile pentru cei care înţeleg prin performanţă un efort intens de învăţare, cunoaştere, adaptare şi integrare, aspecte pe care programul european de mobilităţi Erasmus le facilitează pe deplin.
Studenţii Universităţii „Constantin Brâncoveanu” interesaţi de o bursă în străinătate au posibilitatea de a alege între două tipuri de programe:

■ Erasmus Studii – prevede realizarea de către studenţi a unei perioade de studiu de un semestru până la un an universitar complet în instituţia-gazdă şi acumularea a 30 până la 60 de puncte de credit ECTS. După susţinerea examenelor la universitatea parteneră, studenţilor li se eliberează un atestat de prezenţă şi o foaie matricolă cu notele şi numărul de credite obţinute, în baza cărora Universitatea „Constantin Brâncoveanu” echivalează studiile realizate.

■ Erasmus Stagii de practică (Placement) – le oferă studenţilor posibilitatea de a efectua o perioadă de practică de trei până la cinci luni într-o companie, organizaţie sau universitate din străinătate, scopul fiind acela de a le forma abilităţi practice mai bine adaptate la cerinţele pieţei muncii. Candidaţii pentru obţinerea unei astfel de burse parcurg un proces de selecţie la nivelul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”. Cei declaraţi admişi încheie un contract de studii în baza căruia primesc o bursă lunară care acoperă costul vieţii în perioada petrecută în străinătate. Bunele practici pe care Universitatea „Constantin Brâncoveanu” le-a promovat de la momentul obţinerii acreditării Comisiei Europene pentru acest program şi până în prezent nu au rămas fără ecouri: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a inclus Universitatea în topul naţional al performerilor pentru numărul de stagii de practică oferite, în timp ce Asociaţia Universităţilor Europene a bifat, în recenta evaluare, interesul pentru pregătirea practică a studenţilor ca unul dintre punctele forte ale instituţiei. În acelaşi mod se explică şi obţinerea Cartei Erasmus+ 2014 – 2020 pentru învăţământul superior, pe care Universitatea a primit-o din partea Comisiei Europene la foarte scurt timp după efectuarea aplicaţiei.
Secţiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale (D.R.I.) de pe site-ul Universităţii (www.univcb.ro) – pe care toţi cei interesaţi sunt invitaţi să o viziteze – oferă numeroase testimoniale ale foştilor studenţi Erasmus, girând, din perspectiva beneficiarului, valoarea adăugată imensă a acestui tip de burse.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI