ULTIMA ORĂ! La un pas de faliment: Primăria Pitești obligată să plătească 57 miliarde de lei vechi pentru insolvența S.C. Termoficare 2000 S.A.

Matrapazlâcurile făcute de Primăria Pitești de-a lungul timpului vor fi plătite foarte scump! Pentru neregulile de la S.C. Termoficare 2000 S.A., Primăria Pitești trebuie să plătească peste 57 de miliarde de lei vechi, bani care vor fi plătiți până la urmă, tot de piteșteni.

Vă prezentăm în exclusivitate documentul prin care Primăria Pitești este obligată să plătească 57 de miliarde de lei vechi.

INFORMARE PRIVIND SOLUTIONAREA DOSARULUI NR. 536/1259/2011

„Prin sentința civilă nr. 322/F/24.03.2009, pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș în dosarul 873/1259/2008, a fost deschisă procedura insolvenței S.C. Termoficare 2000 S.A.

În cadrul procedurii, lichidatorul judiciar are obligația de a întocmi un raport asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, raport care este prezentat judecătorului sindic.

Potrivit art. 138 alin. 1 din același act normativ, în cazul în care, în raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. 1, sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea lichidatorului judiciar,judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului.

Alin. 3 din art. 138, prevede faptul că, dacă lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului și/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acțiunea prevăzută de alin. 1, aceasta poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor.

Având în vedere faptul că lichidatorii judiciari nu au indicat în raportul întocmit vreo persoană care s-ar face vinovată de starea de insolvență a societății, invocând aceste prevederi sus menționate, S.C. GDF Suez Energy, în calitate de președinte al comitetului creditorilor, a formulat acțiune, având ca obiect angajare răspundere patrimonială, în contradictoriu cu Municipiul Pitești și Consiliul Local al Municipiului Pitești, apreciind că cei doi pârâți se fac vinovați de starea de insolvență a societății S. C. Termoficare 2000 S.A.

Precizăm faptul că suma pentru care a fost formulată acțiunea a fost in cuantum de 271.524.814,98 lei, considerată de reclamantă ca prejudiciu neacoperit ca urmare a valorificării bunurilor societății falite în procedura de faliment.

Acțiunea a făcut obiectul dosarului nr. 536/1259/2011, pe rolul Tribunalului Comercial Argeş.

Prin sentința nr. 1162/14.10.2014 pronunțată de Tribunalul Comercial Argeţ, a fost admisă în parte acțiunea, în sensul obligării pârâților Consiliul Local al Municipiului Pitești si Municipiul Pitești, să aducă la masa credală a debitorului S.C. Termoficare 2000 S.A., suma de 5.732.129,47 lei.

Împotriva soluției instanţei de fond a fost formulată calea de atac a recursului atât de către pârâți, cât și de către reclamanta S.C. GDF Suez Energy și S.C. Termoficare 2000 S.A. prin lichidatorii judiciari Prosolvența IPURL si Trust Axa IPURL.

Pe parcursul soluționării recursurilor, a fost formulată cerere de strămutare a cauzei de către Municipiul Pitești – prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Cererea de strămutare a făcut obiectul dosarului nr. 649/1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționată prin încheierea de sedință din data de 25.03.2015, în sensul respingerii.

Prin decizia civilă nr. 1185/02.06.2015 pronunțată de Curtea de Apel Argeș a fost respins atât recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Pitești și Municipiul Pitești, cât și cele formulate de către S.C.GDF Suez Energy și S. C. Termoficare 2000 S.A. prin lichidatorii judiciari Prosolvența IPURL și Trust Axa IPURL, situție în care obligația stabilită prin hotarârea instanței de fond este executorie.

La data de 26.06.2015, prin notificarea adresată instituției noastre, înregistrată sub nr. 28188, Prosolventa IPURL, reprezentată de domnul Savu Ion, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Termoficare 2000 S.A., a solicitat achitarea sumei de 5.732.129,47 lei în contul S.C. Termoficare 2000 S.A. nr. RO83RNCB0022047238210001 deschis la BCR Pitești, cu precizarea că, în situația neîndeplinirii obligației, se va trece la executarea silită, procedura ce ar implica, pe lângă alte consecințe și majorarea cuantumului obligației cu cheltuielile de executare calculate raportat la suma datorată.

Având în vedere cuantumul sumei, precum și faptul că procedura insolvenței este în derulare, s-a aprobat virarea sumei în contul indicat de domnul lichidator judiciar, în trei tranșe, respectiv în lunile iullie, august și septembrie.

Precizăm că, la această dată, se analizează posibilitatea exercitării unei căi extraordinare de atac, fiind efectuate demersuri în acest sens.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here