Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Argeş şi-a realizat, la sfârşit de an, raportul de activitate pe întreg anul 2013, pentru toate tipurile de ajutoare sociale pe care le oferă.

La cererea ministerul de resort, pe baza unor tematici impuse, dar şi ca urmare a unor controale inopinante, inspectorii AJPIS au efectuat anul acesta şi numeroase controale, în urma cărora au descoperit anumite neconcordanţe în realizarea dosarelor, precum şi o serie de fraude. Mulţi dintre beneficiarii de ajutoare au „omis“ să anunţe schimbări precum decesul unor rude, pentru a primi în continuare banii respectivi. În ce priveşte programul privind indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie, la nivelul judeţului Argeș, în  anul 2013, au fost în plată un număr de 6.671 beneficiari, costul programului fiind de 41,9 milioane lei. Controalele tematice privind modul de stabilire, acordare şi plată a ICC a vizat verificarea beneficiarilor aflaţi în plată în perioada ianuarie 2011 – ianuarie 2013.  Au fost verificate, în cadrul campaniei tematice, un număr total de 569 suspiciuni: 146 suspiciuni de CNP inexistent, 23 suspiciuni de CNP persoană decedată şi 400 suspiciuni privind beneficiari ce au realizat concomitent cu perioada acordării indemnizaţiei şi alte venituri. Trei dintre cazurile de persoană decedată s-au şi verificat, iar alte 79 de persoane au avut, într-adevăr, şi alte venituri. Programul pentru acordarea venitului minim garantat a avut în Argeș, în anul 2013, 8.990 beneficiari, costul aferent fiind de 15,3 milioane lei. La controlul tematic privind perioada ianuarie 2012 – februarie 2013 au fost verificate 296 de suspiciuni, verificate la 258 de instituţii publice şi 48 la agenţi economici. Datele au arătat 10 cazuri de CNP inexistent, 8 persoane decedate pentru care se plătea încă ajutor şi alte 40 de cazuri în care veniturile reale nu concordau cu cele declarate la obţinerea ajutorului. Localitatea în care au fost înregistrate cele mai multe suspiciuni de eroare şi fraudă confirmate este comuna Ungheni cu 5 cazuri confirmate.

Piteştiul şi Câmpulungul în fruntea listei alocaţiilor încasate ilegal

Alocaţia de stat pentru copii a fost plătită în 2013 pentru 118.777 beneficiari. Costul total: 78,1 milioane lei. Au fost verificaţi beneficiari lor din perioada ianuarie 2011 – februarie 2013 şi au fost descoperite 27 de cazuri de fraudă: copii în cauză erau decedaţi, însă nu se anunţase, şi alocaţia e încasa în continuare. Cele mai multe astfel de situaţii s-au întâlnit în Pitești și Câmpulung.

La Curtea de Argeş şi comuna Izvoru s-au găsit cele mai multe nereguli la ajutoarele pentru încălzire

Un alt program sensibil la astfel de probleme a fost cel de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. În acest an s-au plătit ajutoare pentru 35.431 beneficiari, suma totală fiind de 8,2 milioane lei. Verificările privind perioada noiembrie 2012 – martie 2013 au certificat un număr de 80 de situaţii ilegale: 59 cazuri de titular decedat, 8 de CNP-uri de titular inexistente, 12 cazuri de ajutorului acordat pentru încălzirea locuinţei, identificaţi ca fiind membrii în aceeaşi familie pe beneficiile de sprijin al familiei şi venit minim garantat în acelaşi timp. Încă unul dintre beneficiari primea acest ajutor în mai multe localităţi. Localităţile cu cel mai mari număr de cazuri de eroare şi fraudă confirmate au fost Piteşti, Izvoru și Curtea de Argeș. În cazul Programului privind beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, anul acesta au fost au fost în plată 8.990 beneficiari şi s-au făcut plăţi în valoare de 15,3 milioane lei. La cererea ministerului au fost efectuate verificări pentru cei aflaţi în plată între ianuarie 2012 – decembrie 2012. Din 119 suspiciuni verificate, 104 s-au dovedit a fi fraude: decedaţi pentru care s-au efectuat plăţi după data decesului, fiindcă familia nu a anunţat acest lucru.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI