Subiecte la proba de Limba Română a Bacalaureatului. Elevii de la Real au avut de caracterizat un personaj din Marin Preda sau Ion Creangă

0
267

Elevii de clasa a XII-a au susţinut luni, 29 iunie, proba scrisă de Limba Romană a examenului de Bacalaureat.

La profilui Uman, primul subiect a avut nouă cerinţe, legate de un fragment din piesa de teatru „Ultima oră”, de Mihail Sebastian. Primele trei cerinţe, notate fiecare cu câte două puncte, au vizat numirea unor sinonime neologice pentru cuvintele „pomeneşte” şi „trecută”, explicarea rolului virgulei în secvenţa „Vă mulţumesc, domnule secretar” şi construirea unui enunţ în care să se ilustreze sensul conotativ al substantivului „pagină”.

La acelaşi subiect, următoarele cinci cerinţe au fost notate cu câte patru puncte. Astfel, plecând de la textul dat, candidaţii trebuiau să precizeze o temă a discuţiei dintre personaje, să transcrie două cuvinte sau grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe, să menţioneze o modalitate de caracterizare a personalului „Gaby”, exemplificând-o cu o secvenţă semnificativă din text, să prezinte rolul notaţiilor autorului în text şi să ilustreze cu câte un exemplu din text două trăsături ale genului dramatic.
Tot pentru patru puncte, candidaţii trebuiau să comenteze, în 600-100 de cuvinte, o secvenţă din textul dat.

La subiectul al doilea au avut de scris un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate, iar la subiectul al treilea – un eseu în care să prezinte relaţia dintre două personaje dintr-un roman interbelic.

La primul subiect, elevii de la Real au primit un text dramatic – un fragment din “Trei generaţii, de Lucia Demetrius” – pe baza căruia trebuiau să numească un sinomim pentru cuvintele scocoteală şi deştepţi, să explice rolul unei cratime, să construiască un enunţ în care să existe o locuţiune sau o expresie care să conţină cuvântul viaţă, să precizeze o temă a discuţiei dintre personajele textului dat.

De asemenea, elevii aveau de transcris două cuvinte care sunt mărci ale adresării directe, să menţioneze o modalitate de caracterizare a personajului feminin, să prezinte rolul notaţiilor autorului în text, să ofere două argumente că textul dat aparţine genului dramatic şi să comenteze o secvenţă din text.

La subiectul al doilea, elevii trebuiau să scrie un text argumentatv despre importanţa practicării unui sport la orice vârstă, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat aparţinând lui Ion Creangă, G. Călinescu sau Marin Preda.

Lucrările de la Bacalaureat 2015 vor fi corectate în alt judeţ decât cel în care este susţinut examenul, de aceea perioada de corectare a lucrărilor va fi prelungită cu o zi. Rezultatelel vor fi anunţate pe 7 iulie, în loc de 6 iulie, aţa cum era prevăzut iniţial.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat daca îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi cel putin media 6 la probele scrise.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here