„Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ştefăneşti”  va fi construit în următoarele 8 luni, cu bani de la Uniunea Europeană prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi
 crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Valoarea totală a proiectului este de 563.813,68 lei, din care 560.713,68 lei reprezintă valoarea totală eligibilă.

506.716,96 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 42.782,45 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar contribuția beneficiarului este de 11.214,27 lei.

Proiectul are ca obiectiv general construcţia şi dotarea unui Centru Naţional de Informare Turistică în oraşul Ştefăneşti, pentru a facilita accesul la informaţiile de interes general despre oraşul şi zona sa înconjurătoare, precum şi despre istoria şi potenţialul său turistic.

Necesitatea implementării acestui proiect derivă din potenţialul turistic al oraşului Ştefăneşti, ale cărui prime aşezări, la Goleşti şi Ştefăneşti, sunt consemnate într-un act emis la data de 5 august 1452, prin care voievodul Vladislav al II-lea întăreşte mai multe proprietăţi ale  unor boieri. La Valea Mare se mai păstrează ruinele conacului lui Constantin Brâncoveanu; casa (acum muzeu memorial) în care a trăit marele romancier al neamului românesc, Liviu Rebreanu; vila actriţei Lucia Sturdza Bulandra;
 conacul familiei Goleştilor (transformat în muzeu); conacul “Florica” al familiei care a dat ţării doi dintre făuritorii  României moderne, I.C. Brătianu şi fiul său Ionel I.C. Brătianu. Toate acestea fac parte din patrimoniul oraşului Ştefăneşti.

 Proiectul, care conţine şi realizarea paginii web şi a bazei de date, conştientizează asupra potenţialului turistic. În acest context, înfiinţarea sau dezvoltarea firmelor de profil presupun apariţia de noi locuri de muncă, în beneficiul comunităţii. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Ştefăneşti va fi amplasat lângă primăria localităţii.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI