Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis atenționarea hidrologică COD GALBEN referitoare la scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri pentru râurile mici din bazinele superioare ale Argeşului şi Dâmboviţei (judeţele Argeş şi Dâmboviţa) cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENTIE.

Atenționarea este valabilă în intervalul: 24.10.2017 ora 12:00 – 25.10.2017 ora 06:00.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Argeș –・Vedea, în data de 23 octombrie, după emiterea avertizărilor meteorologice pentru precipitații însemnate a fost activat Centrul Operativ pentru Situații de Urgență. A fost dublat personalul de tură al Dispeceratului de Gospodărire a Apelor și a intrat în regim de permanență personalul biroului Situații de Urgență și serviciului Prognoze Bazinale Hidrologie și Hidrogeologie, pentru colectarea într-un ritm dublat a datelor de la stațiile hidrometrice (precipițatii, niveluri, debite) și realizarea prognozelor hidrologice locale.

Formația de Intervenție Rapidă din cadrul SGA Argeș este pregătită cu toate materialele și mijloacele din stocul de apărare împotriva inundațiilor. La nivel Sistemelor de Gospodărire a Apelor au fost luate măsuri de atenţionare a formaţiilor, a personalului operativ, agenţi hidro, monitorizare de către aceştia a fenomenelor hidrometeorologice periculoase de pe cursurile de râu şi lacuri de acumulare, de monitorizarea permanentă a echipamentelor hidromecanice ale barajelor, stațiilor de pompare, nodurilor hidrotehnice, din administrare astfel încât acestea să fie funcţionale permanent. De asemenea sunt supravegheate punctele critice pe cursurile de râu, podurile și podețele, în colaborare cu Comitetele Locale pentru Situații de Urgență.

Până la această oră, pe cursurile de apă din județul Argeș nu au fost înregistrate fenomene hidrologice periculoase. Cantitatea maximă de precipitații a fost măsurată la stația hidrometrică Arefu, pe râul Arefu 45.5 l/mp.

Angajații Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea supraveheze lucrările hidrotehnice și evoluția fenomenelor la nivelul bazinului hidrografic.

Comments

comments