Camera Deputaţilor a adoptat în această săptămână un proiect de lege care prevede acordarea de tichete în valoare de 50 de lei pentru copiii din familiile defavorizate pentru a stimula participarea acestora la învăţământul preşcolar.

De această măsură vor beneficia circa 110.000 de copii din toată ţara, costurile totale ridicându-se la 39 milioane de lei.
Proiectul a fost aprobat cu 289 voturi “pentru”, unul împotrivă şi 5 abţineri. Acesta prevede că în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale.

Stimulentele sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare,  de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Tichetul social educaţional se acordă la cerere şi nu este impozabil. Procedura de acordare  a tichetelor sociale va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, iar modalitatea  de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

„Obiectivele principale ale acestei legi sunt lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale, facilitarea accesului copiilor defavorizaţi la educaţie, reducerea ratei abandonului şcolar şi a infracţionalităţii, contribuţia la  dezvoltarea durabilă economică şi socială – prin accesul la educaţie timpurie, aceştia vor avea mai multe şanse să urmeze cursurile şcolii şi să îşi găsească, mai târziu, un loc de muncă”, declară deputatul Simona Bucura Oprescu.

Domeniul educaţiei şi incluziunii sociale, pe care îl vizează acest  proiect legislativ, reprezintă o prioritate la nivel european. România ocupă  locul doi în Europa ca rată a sărăciei şi are o rată mare de părăsire timpurie a şcolii (17,4% în 2012).

Comments

comments