Cei interesati sa cumpere o casa sau sa construiasca una noua prin intermediul programului guvernamental Prima Casa trebuie sa afle ca, in 2017, procentele de garantare s-au schimbat fata de 2016. Astfel, sunt mai avantajati cei care cumpara sau construiesc o locuinta noua, dar avansul cu care cumparatorul trebuie sa constituie aport propriu pentru a putea contracta un astfel de imprumut a ramas la 5%.

 „Prima casa”, un program guvernamental care faciliteaza accesul la cumpararea/construirea unei locuinte doar pentru persoanele fizice

Cadrul legal prin care functioneaza acest program este Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 si normele de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009. Ordonanta prevede ca „prin locuinta in sensul programului «Prima casa» se inţelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii”.

Pentru a putea beneficia de program, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

– la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie că nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie că detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2;
– achizitioneaza sau construiesc o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
– au calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.

In concordanta cu clauzele acordului de garantare, cumparatorul nu are voie sa-l instraineze pe o perioada de cinci ani si nici sa-l greveze cu alte sarcini pe perioada garantiei. Aceste prevederi sunt aplicabile, in mod corespunzator, si cazului in care se construieste un imobil.

Din 2017 doar locuintele noi se garanteaza in proportie de 50%

Totusi, cumparatorul poate sa inchirieze locuinta cumparata: „Ministerul Finantelor Publice isi poate exprima acordul pentru incheierea unui contract de inchiriere/comodat privind imobilul achizitionat prin program, numai dupa ce finantatorul a emis acordul sau pentru aceeasi solicitare”.

Pana la acest moment, Ministerul Finantelor nu a facut referiri la plafonul garantiilor pentru 2017. Insa este cert, procentele de garantare s-au schimbat fata de anii anteriori, in functie de vechimea locuintei, potrivit OUG nr. 97/2016:

– pentru locuintele noi (și cele asimilate acestora), statul poate garanta maximum 50% din valoarea finantarii (exceptand dobanzile, comisioanele si alte taxe bancare);
– pentru celelalte locuinte, statul poate garanta maximum 40% din valoarea finantarii (exceptand dobanzile, comisioanele si alte taxe bancare).

Legiuitorul stabileste ca locuintele noi sunt acele locuinte care au fost finalizate, facandu-se receptia lor cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului garantat. Sunt asimilate locuintelor noi si locuintele supuse unor lucrari de consolidare sau de reducere a riscului seismic in ultimii cinci ani inainte de data solicitarii creditului.

Daca pentru cumpararea unei locuinte in cadrul procedurii de executare silita, persoanele fizice trebuie sa prezinte bancii finantatoare documentele specifice procesului de licitatie, in locul antecontractului de vanzare-cumpărare, in cazul achizitiei sau constructiei apar reguli noi.

Cumpararea unei locuinte

Cei care vor sa cumpere o locuinta finalizata prin programul „Prima Casa” trebuie sa respecte urmatoarele criterii:

– la data solicitarii creditului garantat, nu deţin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mică de 50 m2;
– locuinta care se achiziţioneaza se încadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
– indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
– dispun de un avans de cel putin 5% din pretul de achizitie;
– se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu trei rate de dobanda;
– se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii cinci ani de la data dobandirii;
– se obliga să asigure locuinţa achiziţionata.

Pentru clientii care doresc sa construiasca singuri o casa criteriile de eligibilitate sunt:

– fie nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, fie detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2;
– au in proprietate terenul pe care se construieşte locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin ANL, inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga să garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construit;
– prezinta finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
– detin o autorizaţie de construire a locuintei precum si avizele sau acordurile necesare conform legii;
– prezinta finantatorului un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei;
– prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei pe terenul specificat in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finanţarea garantata;
– prezintă finantatorului certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta că acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
– prezintă finantatorului polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj;
– prezinta finantatorului dovada constituirii unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
– prezinta finantatorului contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat;
– indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
– se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egală cu trei rate de dobanda;
– se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire şi sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin program in primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
– se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
– se obliga sa asigure locuinta finalizata;
– se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
– se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
– se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale si sa prezinte finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

Comments

comments