După neînţelegerile ivite în ultimele zile în privinţa procedurilor corecte în cazul cardului de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş revine cu precizări legate de subiect.

 

Astfel, asiguraţii care nu necesită asistenţă medicală nu sunt obligaţi să se adreseze unui furnizor de servicii medicale pentru activarea cardului. Activarea se poate face în perioada următoare, cu ocazia vizitelor la medic, conform normelor statuate prin normele legale în vigoare.

Prezentarea la medic doar pentru activare, în această perioadă, poate afecta desfăşurarea activităţii medicale în bune condiţii.

Furnizarea serviciilor medicale este obligatorie, în condiţiile în care o persoană are calitatea de asigurat. Astfel, la momentul prezentării unei persoane pentru acordarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, furnizorii care se afla în relaţie contractuală cu casa de sănătate vor solicita dovada calităţii de asigurat, respectiv cardul de sănătate (sau adeverinţa de asigurat cu valabilitate de trei luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional de asigurări de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă ori adeverinţă înlocuitoare pentru cei care cărora li se emite card naţional duplicat) şi vor asigura serviciile medicale prevazute în pachetul de bază sau minimal, după caz.

În situaţia în care o persoană nu poate prezenta cardul (fie nu a intrat în posesia lui, fie nu îl poate prezenta furnizorului) sau, din motive tehnice, cardul nu poate fi utilizat, se va proceda la verificarea calităţii de asigurat prin intermediul aplicaţiei instalate pe site-ul CNAS la adresa www.cnas.ro, secţiunea verificare asigurat. În cazul în care persoana figurează neasigurată, se vor acorda servicii medicale din pachetul minimal şi va fi îndrumată către sediul casei de asigurări de sănătate pentru a întocmi procedurile necesare în vederea dobândirii calităţii de asigurat.

În cazul în care persoana figurează ca şi asigurată, se vor acorda serviciile prevăzute în pachetul de bază.

Pentru persoanele carora li s-a emis cardul, situaţie ce se poate verifica pe acceaşi aplicaţie www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, se vor acorda servicii medicale corespunzătoare în baza calităţii de asigurat/neasigurat, după caz.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI