Senatul a modificat Legea Educaţiei! Mai puţini elevi în clase şi mai mult timp la dispoziţia profesorilor. Ieri, în calitate de for decizional, în Senatul României am adoptat câteva modificări importante la Legea Educației, necesare pentru creșterea calității actului educațional. Dacă, în prezent, în majoritatea claselor sunt, în medie, 30 de elevi, prin modificările adoptate numărul de elevi într-o clasă va scădea:

➡ Educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 6 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 8;
➡ Invăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 17;
➡ Învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;
➡ Învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;
➡ Învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 25 şi poate fi constituită din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;
➡ Învățământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
➡ Învățământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
➡ Instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 12 elevi;
➡ Clasele din învăţământul profesional, dual şi vocațional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificări diferite;
➡ Invăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;
➡ Învățământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa cuprinde în medie 8 elevi, dar nu mai puţin de 6 şi nu mai mult de 10;
➡ Învățământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa cuprinde în medie 4 elevi, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.

Același act normativ mai arată că pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu, programa şcolară acoperă 65% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În prezent, profesorul are la discpoziție 25% din timpul alocat disciplinei.

Comments

comments