Ședință de Consiliu Local la Topoloveni

954 views

În data de 31.10.2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întruni în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

– rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2019;

aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local, precum și pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Topoloveni nr.38 din 24 aprilie 2019;

– acordarea de facilități fiscale contribuabililor care își achită în totalitate datoriile către bugetul local al Orașului Topoloveni, până la data de l5 decembrie 2019;

– aprobarea Devizului General actualizat, conform O.U.G. nr.1l4/20l8 și Instrucțiunii ANAP nr.l/20l9, al obiectivului de investiții “Construire pod din beton armat L= 60 peste râul Cârcinov, str. Fântânii”;

– aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri locale în Orașul Topoloveni, judetul Argeș” ca urmare atribuirii contractului de lucrări; precum și pentru actualizarea Solicitării de finanțare prin PNDL a obiectivului de investiții întocmită conform Anexa nr.3 la Normele metodologice aprobate prin Ordin MDRAP nr.1851/2013;

– completarea domeniului public al Orașului Topoloveni cu teren extravilan în suprafață de 5454 mp având categoria de folosință “neproductiv”; precum și pentru aprobarea împăduririi acestuia prin Programul de voluntariat “Plantăm fapte bune în România” implementat în parteneriat cu Asociatia EcoAssit; program aflat sub înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Margareta a României;

– constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Topoloveni ;

– mandatarea primarului Orașului Topoloveni de a reprezenta localitatea în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară Argeș și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A.

Comments

comments