În data de 27 octombrie, ora 14.00, consilierii locali din Topoloveni se vor întâlni în ședința ordinară de consiliu local pentru a analiza spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Însușirea Raportului de finalizare a acțiunii de informare și consultare a populației în privința propunerilor de ”Actualizare PUG și RLU – oraș Topoloveni”;
– Aprobarea unei cheltuieli din bugetul local în valoare de 4000 lei reprezentând contribuția Orașului Topoloveni la investiția ”Extindere rețea gaze naturale” pe strada Mr. Gheorghe Cociocianu;
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2016;
– Aprobarea rapoartelor de evaluare ce conțin valoarea de piață a două terenuri ce se vor achiziționa de pe piața liberă în scopul realizării obiectivului de investiție ”Amenajare Complex Sportiv” situat în orașul Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 69;
– Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 5,40 mp situat la parterul blocului P5, sc. C, din orașul Topoloveni formulată de persoană fizică interesată;
– Stabilirea cuantumurilor chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, pentru anul 2017;
– Modificarea HCL 18/2016 referitoare la obiectivul de investiție ”Punte pietonală peste pârâul Cârcinov, în dreptul noii Grădinițe”, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului;
– Diverse: Solicitarea SC Intens Prest SRL pentru stabilire a nivelului taxei pentru eliberarea autorizației de foraj și excavare.

Comments

comments