Joi, 24 noiembrie, ora 14,00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali din Topoloveni se vor întruni în ședința ordinară pe luna noiembrie, unde vor analiza spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Transformarea unui post contractual ocupat de nivel inferior într-unul de nivel imediat superior din cadrul cabinetului medical școlar de pe lângă Liceul Tehnologic, precum și pentru actualizarea statului de funcții ca urmare a transformării postului;
– Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini – aferente concesiunii unui teren în suprafață de 5,40 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
Aprobarea apartamentării imobilului ANL 1 situat în orașul Topoloveni, str. Inv. Biolaru, nr. 12A, precum și pentru transcrierea imobilelor rezultate din dezlipire în cărți funciare noi;
Aprobarea cumpărării a două terenuri intravilane în suprafață totală de 2041 mp de la persoană fizică, la prețul stabilit prin proces verbal de negociere, în scopul includerii acestora în domeniul public al localității pentru realizarea investiției ”Amenajare Complex Sportiv”, precum și pentru împuternicirea unor persoane să semneze contractul de vânzare-cumpărare;
– Însușirea solicitării Consiliului Local Topoloveni de trecere a imobilului-construcție, cunoscută sub denumirea ”Clădirea Banca Agricolă”, din orașul Topoloveni, Str. Calea București, nr. 111, din patrimoniul public al județului Argeș în patrimoniul public al orașului Topoloveni;
– Stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2017;
Însușirea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2017 a Consiliului Local al Orașului Topoloveni.

Comments

comments