Primăria comunei Bradu angajează inspector principal, inspector superior – două posturi, referent asistent – două posturi.

Inspector principal
Primăria comunei Bradu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector, grad profesional principal la Compartimentul Urbanism şi Amenajare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu arhitectura sau inginerie; vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
cunoştinţe medii de operare pe calculator; abilităţi în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (internet, e-mail, fax).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 02 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 06 noiembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Inspector superior
Primăria comunei Bradu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior la Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu administraţie publică, ştiinţe juridice sau economie; vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani; cunoştinţe medii de operare pe calculator; abilităţi în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (internet, e-mail, fax).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 13 noiembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Referent asistent
Primăria comunei Bradu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent, grad profesional asistent, la Biroul Poliţie Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bradu – două posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor, minimum 6 luni; aviz psihologic eliberat de un psiholog autorizai în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice; să posede permis de conducere auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 01 noiembrie 2017, ora 10:00: proba sportivă;
– 03 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 07 noiembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Inspector superior
Primăria comunei Bradu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior la Compartimentul Financiar Contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu contabilitate; vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani; cunoştinţe medii de operare pe calculator; abilităţi în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (internet, e-mail, fax).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 01 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 06 noiembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bradu, telefon 0248279412, int. 211.

Comments

comments