Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş (DGASPC) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
– La Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni – medic specialist S (medicină de familie) – ½ normă;

– La Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni – kinetoterapeut debutant – 1 post

– La Complexul de Locuințe Protejate Tigveni – asistent medical generalist debutant PL/SSD/S – 1 post.

– La Centrul de de Copii Sf Andrei Pitești – asistent medical dietetician PL/SSD/S – 1 post

– La Centrul de zi BAMBI C-lung – logoped debutant S – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– medic specialist S (medicină de familie) – ½ normă: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul de licenţă „sănătate” , specializarea „medicină” , specialitatea medicină de familie; candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Medicilor din România şi să aibă Aviz de drept de liberă practică valabil.

– kinetoterapeut debutant: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, domeniul de licenţă – kinetoterapie , specializarea kinetoterapie; vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului: nu este cazul.

– asistent medical generalist debutant PL/SSD/S: studii postliceale / superioare de scurtă durată/superioare în domeniul medical, specializarea asistent medical generalist; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali avizat la zi;
vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: nu este cazul.

– asistent medical dietetician PL/SSD/S: studii postliceale / superioare de scurtă durată/superioare în domeniul medical , specializarea asistent medical generalist;
curs de specializare în “Nutriție și dietetică” eliberat de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor medicali avizat la zi; vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: minimum 1 an.

– logoped debutant S: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul “ştiinţe ale educaţiei”, specializarea psihopedagogie specială; candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihologie clinică” sau “psihopedagogie specială”; vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 06 ianuarie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 15 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
– 21 ianuarie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon: 0248/271.131, interior 18.

Comments

comments