S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează selecţie pentru ocuparea unui post de şofer la Serviciul Transport.

 

Sarcinile de bază ale postului de şofer sunt: să conducă mijloacele de transport ale S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. Piteşti în vederea realizării transportului de persoane şi de mărfuri în condiţii de securitate rutieră; să asigure buna funcţionare şi întreţinere a autovehiculului respectând toate indicaţiile şi instrucţiunile tehnice.
   
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii de specialitate; permis de conducere categoria B, C, E, valabil.
Selecţia se face pe bază de interviu.

Candidaţii vor depune actele doveditoare de îndeplinire a condiţiilor de participare la selecţie (copia actului de identitate; curriculum vitae; documentul ce atestă absolvirea învăţământului mediu; copia permisului de conducere; atestate transport (după caz); copia carnetului de muncă / adeverinţe vechime în muncă) la registratura societăţii situată în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 22.06.2015, între orele 8.00-16.30. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.30. Persoană de contact: Burcuş Silvia – inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională.

Comments

comments