Salpitflor a început acţiunea de tăiere şi toaletare a arborilor. Cum şi în ce condiţii puteţi cere tăierea copacilor de pe domeniul public

0
1012

 

În luna noiembrie, Salpitflor Green are programate acţiuni de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Piteşti.

Cetăţenii care doresc tăierea şi/sau toaletarea arborilor şi arbuştilor aflaţi pe domeniul public şi privat al municipiului Piteşti pot depune o cerere la Primărie care trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitanţilor, informaţii de contact precum şi expunerea pe scurt a problemelor care fac obiectul acesteia.

Urmarea solicitării primite comisia de avizare a tăierilor de arbori de pe terenurile aparţinând domeniului public, formată din reprezentanţi ai Primăriei, Salpitflor Green, specialişti desemnaţi de conducerea Agenţei de Protecţia Mediului Argeş şi specialişti desemnaţi de conducerea Ocolului Silvic Piteşti, va analiza cererile care au ca obiect tăieri de la bază, tăieri de întreţinere sau de corecţie ori alte intervenţii asupra arborilor şi arbuştilor şi le va aviza sau le va respinge, motivat.

Tăierile definitive şi tăierile de întreţinere şi/sau corecţie se fac, în condiţiile legii, în baza avizului dat de comisie. Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi se comunică de îndată solicitanților şi, după caz, serviciului specializat care umează să execute lucrările de tăiere/toaletare.

Tăierile definitive sunt tăierile efectuate de la baza arborilor şi arbuştilor, care se avizează şi se execută în următoarele condiţii:
・    arborele/arbustul este uscat ori prezintă un grad ridicat de uscare sau se află în stare fiziologică puternic degradată;
・    arborele are vârstă biologică înaintată şi/sau prezintă pericol iminent de prăbuşire în cazul unor fenomene meteorologice extreme;
・    arborele/arbustul este înclinat, fără semne de reechilibrare, prezentând pericol de prăbuşire;
・    sistemul radicular al arborelui afectează reţelele tehnico-edilitare subterane sau structura de rezistenţă a unei construcţii;
・    arborele/arbustul este situat pe amplasamentul unei viitoare construcţii, pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire, în condiţiile legii;
・    arborele se află la o distanţă mică faţă de zidurile clădirilor de locuinţe sau ale clădirilor în care se desfăşoară activităţi administrative ori comerciale şi creează în mod evident neajunsuri persoanelor care locuiesc sau, după caz, desfăşoară activităţi în acestea;
・    coroanele arborilor aflaţi în pâlcuri se întrepătrund, datorită nerespectării distanţelor minime de plantare sau creşterii necontrolate a acestora, ceea ce împiedică dezvoltarea normală şi armonioasă.

Tăierile de întreţinere şi cele de corecţie a arborilor/arbuştilor se execută numai în perioadele optime. Perioada optimă pentru tăierile de întreţinere arbori şi arbuşti este perioada de repaus vegetativ, cuprinsă între 01 noiembrie –・31 martie. În perioada de vegetaţie, astfel de lucrări se aplică numai ramurilor uscate care pot fi uşor identificate.

Fac excepţie de la tăiere nucii aflaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Piteşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here