Proiectul de lege “Rezervişti voluntari în Armata României” a fost adoptat, marți, 13 octombrie de Senat.

Astfel, cetăţenii români, cu domiciliul stabil în România, pot deveni rezervişti voluntari, în baza unui contract individual pe durată determinată şi în anumite condiţii.

Rezerviştii voluntari trebuie să fie devotaţi statului roman, să nu aparţină unor asociaţii religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice sau afectează desfăşurarea profesiei militare. Aceştia vor avea drepturi salariale, li se vor plăti asigurările sociale şi de sănătate şi vor încasa primă de fidelitate. De asemenea, rezerviştii voluntari trebuie să execute instruirea în unitatea la care sunt încadraţi pe durata a 15 zile calendaristice, anual.

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, care îndeplineşte baremurile de selecţie, indiferent dacă a făcut sau nu armata, poate încheia cu Ministerul Apărării un contract individual pe o durată iniţială de minimum 4 ani, prelungit ulterior cu câte 3 ani, prin care se angajează ca, în caz de necesitate, să facă parte din armată.

Rezerviştii voluntari vor fi plătiţi, pe timp de pace, cu 10% din soldă, mai puţin în cele 15 zile de instrucţie în care, fiind scoşi din producţie, vor primi solda întreagă.

Comments

comments