Guvernul a avizat favorabil un proiect de lege care, dacă va fi aprobat şi de Parlament şi promulgat de Preşedinte, le va permite şi cetăţenilor, nu numai firmelor, să-şi ceară insolvenţa. Asta înseamnă că din momentul în care o persoană fizică va intra în insolvenţă, orice procedură de executare silită, de exemplu pentru o casă sau un apartament, va fi suspendată imediat pe toată durata procedurii, durată care se poate întinde pe maximum cinci ani. Băncile nu le pot percepe clienţilor dobânzi de întârziere, iar chiriaşii nu pot fi daţi afară din casă de proprietari, dacă au întârzieri la plata chiriei. Astfel, debitorul va fi considerat în imposibilitate de a-şi achita datoriile la scadenţă dacă este incapabil să îşi achite două sau mai multe datorii, faţă de doi sau mai mulţi creditori, în decurs de peste 30 de zile de la data scadentă a acestora. În această situaţie, va avea dreptul să depună o cerere de „insolvenţă” şi o propunere de plan pentru rambursarea datoriilor. „Executarea silită trebuie să fie o procedură aplicată numai în ultimă instanţă, atunci când debitorul persoană fizică nu mai poate, din diferite motive imputabile acestuia, să-şi respecte angajamentele de la momentul contractării creditului”, se precizează în proiect. Iar instanţa nu va putea refuza deschiderea procedurii de insolvenţă exclusiv în temeiul faptului că debitorul nu are destule bunuri să acopere costurile procedurii, costurile urmând astfel să fie suportate de către stat.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI