bisericaCredincioșii parohiei Inuri, din protopopiatul Topoloveni, au avut miercuri, 23 aprilie, bucuria de a participa la slujba de resfințire a bisericii monument istoric, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La eveniment au participat personalități din partea instituțiilor administrative locale și centrale, precum și clerici din parohiile aflate în vecinătate.
În cuvântul de învățătură, Chiriarhul Eparhiei a mulțumit domnului primar al orașului Topoloveni, Gheorghiță Boțârcă, care s-a implicat pentru atragerea fondurilor europene necesare pentru restaurarea acestui important monument istoric. Mai mult, Înaltpreasfinția sa a oferit domnului primar trilogia autobiografică: Toată vremea-și are vreme și o carte de rugăciuni tipărită la editura Eparhiei.

Parohia Inuri se află în partea de nord-est a oraşului Topoloveni. Biserica monument istoric este ocrotită de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, fiind construită în anul 1706 de către jupân Gheorghe de la Ianina, numit mai târziu Topoloveus sau Topoloveanu. Biserica este lungă de 18 m, lată de 4,5 m şi înaltă de 10 m, învelişul a fost întotdeauna de lemn, iar temelia şi zidurile din piatră şi cărămidă.
Monumentul păstrează trei pisanii: una în pridvor, deasupra uşii la intrare, a doua în interior pe zidul dintre naos şi pronaos , iar a treia se află deasupra uşii de la intrarea în pronaos pusă de un nepot al ctitorului după 61 de ani. Pictura de la 1767 nemaifiind refăcută, este în multe locuri ştearsă sau prăfuită. Tâmpla, sculptată artistic în lemn este o adevărată podoabă a acestei vechi biserici.
Fiind întro stare accentuată de degradare, primăria orașului Topoloveni a făcut demersurile necesare pentru atragerea de fonduri europene. Proiectul a fost cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5, “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1, “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimonului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe”, program gestionat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului: 4.107.369,83 lei, din care:
•    Contribuţia Uniunii Europene: 2.754.544,39 lei
•    Contribuţia Guvernului României : 421.283,26 lei
•    Contribuţia Beneficiarului: 148.878,60 lei.
•    Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 42 de luni, cuprinzând două etape:
  1) de restaurare a monumentului în sine, pentru readucerea la starea iniţială şi durabilitate sa peste veacuri în această formă, care se bazează pe folosirea combinată a unor metode şi tehnologii specifice acestui tip de monumente cu materiale şi tehnici dintre cele mai moderne;
   2)    de valorificare în scop turistic a acestui monument, etapă care se bazează în cea mai mare parte pe intervenţia utilizării mijloacelor celor mai moderne de informare  şi comunicare.
  •    Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit asigurarea durabilității în timp a monumentului, în integralitatea sa şi a tuturor elementelor sale componente: picturi, inscripţii în piatră, sculpturi în lemn şi toate elementele artistice care fac din această biserică o bijuterie a arhitecturii de început de secol al XVIII-lea. Pe lângă aspectele de refacere şi durabilitatea aspectelor constructivo-arhitectonice, noul obiectiv dispune şi oferă toate facilităţile şi confortul pe care le conferă în prezent dezvoltarea tehnică şi tehnologia modernă; acestea au fost asigurate în mod discret şi fără a afecta aspectul istoric al clădirii prin utilizarea unor procedee şi tehnici moderne.
•    În acest fel s-a asigurat deopotrivă un climat propice şi adecvat scopurilor de valorificare turistică, condiţii dintre cele mai bune pentru personalul slujitor al bisericii, credincioşilor şi tuturor vizitatorilor şi au fost conferite toate elementele necesare monumentului istoric pentru menţinerea sănătăţii solidităţii zidurilor şi temeliilor sale: înlăturarea igrasiei care afecta clădirea, crearea unei temperaturi ambientale care să conserve picturile murale, sculpturile din lemn, icoanele si toate obiectele de valoare din interior, realizarea unui iluminat neagresiv, dar eficient care să pună în valoare picturile şi toate elementele artistice existente.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI