Potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, reprezentanţii elevilor vor face parte, cu drept de vot, din consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, locurile acestora fiind repartizate din cota rezervată părinților.

 

Reprezentantul elevilor, care trebuie să aibă 18 ani împliniți, este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ. Alegerile sunt organizate în baza unei proceduri elaborate de Consiliul Național al Elevilor, care va fi aprobată ulterior de Ministerul Educației.

Conform documentului elaborat de ministrul Educaţiei, în situațiile în care la nivelul unității de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație, fiind convocat obligatoriu de președintele consiliului de administrație la ședințele în care se dezbat problematici privind elevii.

Conform reglementărilor anterioare, consiliul de administrație al școlii poate avea 7, 9 sau 13 membri. În prezent, în primele două situații, părinții au rezervate două locuri, iar într-un consiliu de 13 membri — trei locuri.

Comments

comments