O şansă pentru un viitor mai bun. Asta este ceea ce au primit 40 de persoane din comuna Teiu, prin dobândirea unei calificări profesionale. Fundaţia Culturală „Artex” şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş  au început, în 2011, un proiect de anvergură, bazându-se pe experienţa celor doi parteneri, menit să le ofere o şansă mai bună de angajare persoanelor ce doresc să ducă un trai decent prin muncă. Proiectul „Renaşterea tradiţiilor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, îşi propune să  contribuie la dezvoltarea resurselor umane  din regiunea Sud-Muntenia, prin  calificarea a 220 de persoane  din mediul rural, a căror ocupaţie este agricultura de subzistenţă, în meseria de modelator ceramică. Mai exact, oamenii au învăţat – şi învaţă chiar acum – olăritul.
O meserie străveche, neglijată în ultima vreme de către români, dar apreciată şi îndrăgită la nivel naţional. Cursurile, bazate atât pe noţiuni teoretice, dar mai ales pe practicarea olăritului în ateliere speciale, sunt oferite în mod gratuit, până la finele proiectului.
Ideea acestui proiect a început de la nevoia acută de specializare a forţei de muncă româneşti, îndeosebi a celei provenite din mediul rural. Ţara abundă în persoane lipsite de calificare profesională sau având calificări redundante. O ţară, de altfel,  bogată prin prisma moştenirii unui număr mare de meşteşuguri şi îndeletniciri tradiţionale, dar sărăcită din acest punct de vedere, prin decăderea valorilor româneşti şi occidentalizarea societăţii şi culturii.
Observând aceste două  curente, Fundaţia Culturală „Artex” a decis să încerce valorificarea acestor  meserii străvechi prin promovarea lor în mediul rural, iar mai apoi să le ofere oportunitatea, celor ce aveau nevoie, de a dobândi o nouă persectivă asupra vieţii, prin calificarea în meseria de modelator ceramică – respectiv olar.

Românul, fidel valorilor tradiţionale

S-a dovedit că iniţiativa a fost pe placul multor persoane, atât femei cât şi barbaţi, de la tineri inactivi până la persoane trecute de a doua tinereţe. S-a dovedit că românul poate rămâne fidel valorilor tradiţionale, că doreşte să  înveţe să muncească şi să rămână pe meleagurile natale. Astfel, până în acest moment,  204 persoane  din mediul rural, regiunea  Sud-Muntenia, au fost calificate. 204 persoane au participat la cursurile organizate şi au, în acest moment, diplome recunoscute CNFPA (Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor), o meserie la bază şi o şansă mai bună în viaţă. Ei pot oricând să-şi deschidă propriile ateliere, să  creeze obiecte artizanale pe care apoi să le vândă în mod organizat, având, bineînţeles, sprijinul  Fundaţiei şi al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, în orice demers pe care îl vor face.
Dintre  cele peste 200 de persoane,  40  au fost recrutate din comuna Teiu, judeţul Argeş. Procesul de recrutare a constat, pe durata întregului proiect, în deplasarea persoanei responsabile în localităţi şi promovarea iniţiativei proiectului. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în comuna Teiu. Recrutorul  a găsit aici o comunitate deschisă, oameni  dornici să ajute  şi să profite de oportunitatea  existentă. Autorităţi implicate în vieţile localnicilor, ce au perceput proiectul ca fiind un real beneficiu pentru cei fără ocupaţie, au ajutat la promovarea  cursurilor şi au uşurat accesul la informaţie pentru  persoanele interesate.
Tendinţa a fost păstrată, cei recrutaţi  având vârste cuprinse între  18 şi 65 de ani. Cu toţii ocupaţi în agricultura de subzistenţă, dar cu dorinţa de a-şi transcende condiţia, obţinând o calificare profesională. Cele 40 de persoane au fost comasate în patru grupe, la fiecare grupă  cursurile fiind susţinute de doi traineri: unul care i-a învăţat pe aceştia noţiunile introductive, asigurând partea teoretică a orelor, iar cel de-al doilea s-a ocupat de partea demonstrativă. Pentru stabilizarea informaţiilor predate, au fost utilizate metode şi tehnici dinamice, specifice învăţării pentru adulţi.
Astfel, prezentările teoretice au alternat cu discuţii, studii de caz şi aplicaţii practice. Materialele utilizate în cadrul trainingurilor au fost concepute pentru a uşura înţelegerea rapidă a conceptelor şi a cunoştinţelor. Partea practică a cursului a fost cea mai apreciată de către participanţi; meşterul – trainer specializat în transmiterea meseriei de olar  i-a învăţat, pas cu pas, cum se transformă o bucată de lut într-un vas.
Cu paşi mici, dar siguri, prin metode specifice de învăţare pentru adulţi, cursaţii s-au obişnuit cu mânuirea roţii olarului şi cu modelarea lutului, lăsându-şi mai apoi imaginaţia să transforme vasul într-un obiect artizanal. În final, toţi cei implicaţi în acest curs s-au bucurat de realizări – trainerii pentru faptul că au oferit o şansă la un viitor mai bun pentru învăţăceii lor, iar participanţii pentru noua meserie însuşită şi, bineînţeles, pentru obiectele frumoase făcute de ei.
Cursurile au fost finalizate prin susţinerea unui examen în faţa unei comisii formate din reprezentanţii CNFPA. Acesta a constat atât dintr-o probă teoretică cât şi într-una practică, iar în urma absolvirii, participanţii au primit diplomele de „Modelator ceramică”, într-un cadru organizat.
Fiecare dintre cei ce au obţinut aceste diplome fac acum parte din resursa umană calificată, au trecut de cealaltă parte a baricadei, cea care participă activ la creşterea nivelului de trai în România, care munceşte pentru un viitor mai bun al generaţiilor ce vor veni.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI