Recomandări de la pompierii argeşeni pentru un Paşti fără incendii

Recomandările pompierilor argeşeni pentru credincioşi şi pentru slujitorii bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor în perioada Sărbătorilor Pascale.

Pentru că în perioada Sfintelor Sărbători de Paşte, credincioşii se îndreaptă în număr mare către lăcaşurile de cult şi aşezările mănăstireşti, pompierii argeşeni recomandă populaţiei, dar şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, să asigure şi să vegheze la respectarea principalelor măsuri de apărare împotriva incendiilor.
                                          
Privind lăcaşurile de cult:

Desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult.
– În situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase.
– În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu.
– Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele.
– Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu.
– Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.
– Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu.
– Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu.

Privind spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale:

– Instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor evenimente.
– Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcaşurile de cult, colecţiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară şi atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilităţii de sustragere a unor obiecte de valoare / de cult şi, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracţiuni.
         
Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis:

– Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze).
–  Interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.

Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul Sărbătorilor Pascale, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Căpitan Puică Nicolae” al Judeţului Argeş a desfășurat și desfășoară, în această perioadă, o serie de activităţi preventive la lăcaşurile de cult şi aşezările mănăstireşti din judeţul Argeş, ce constau în efectuarea de controale tematice si activităţi de informare preventivă privind apărarea împotriva incendiilor.
Începând cu luna ianuarie şi până în prezent au fost efectuate 104 controale tematice de prevenire la lăcaşurile de cult din toate localitățile supuse controalelor de fond planificate. Principalele nereguli constatate cu acest prilej au fost: exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni, neverificarea sistemelor de scurgere la pământ a descărcărilor electrice, neverificarea periodică a centralelor termice și a sobelor folosite la încălzire de către personal autorizat, blocarea parțială a căilor de evacuare cu diverse materiale, lipsa autorizației de securitate la incendiu etc.
Pe timpul controalelor au fost constatate 274 nereguli sancționate cu 167 avertismente si 20 amenzi în cuantum de 10 500 lei.
În continuare, Inspecția de Prevenire are planificate controale de prevenire la toate lăcașurile de cult unde se preconizează o afluenţă mai mare de persoane și acolo unde situația impune, va aplica, cu fermitate,  sancţiunile contravenţionale pentru încălcările constatate, în conformitate cu prevederile Legii 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor și HGR nr. 537/2007 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
Referitor la acțiunile de informare preventivă, instituția noastră a transmis, către toate localităţile, un set de recomandări privind activităţile specifice de prevenire din competență care trebuie desfășurate de către preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primarii) şi şefii serviciilor voluntare, premergător și pe timpul Sărbătorilor de Florii și Pascale.
Una dintre recomandări o reprezintă angrenarea compartimentul de prevenire din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, în acţiunile de verificare şi de informare preventivă privind respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice, cu accent pe utilizarea focului deschis, evacuarea persoanelor participante la slujbele religioase şi menţinerea accesului liber pe căile de intervenţie.

De asemenea, au fost transmise, cu sprijinul Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, către toate unităţile de cult, regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor, mai sus enunțate. În acest context, în sprijinul activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă la unităţile de cult, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis,  către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un set de măsuri minimale, privind activitatea de apărare împotriva incendiilor, pentru a fi distribuit tuturor ierarhilor bisericii care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea acestei instituţii
Vă informăm că, atât personalul de intervenție cât și de prevenire va fi prezent, pe timpul desfășurării slujbelor religioase în Noaptea de Înviere, în cele mai importante lăcașuri de cult, unde an de an s-a constatat o afluenţă mare  de persoane.

INSPECTOR ŞEF Colonel
POPA ION

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.