Potrivit unui document elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, clienţii rău-platnici de energie electrică şi alte categorii de consumatori vor fi obligaţi să depună garanţii financiare la furnizorii de electricitate pentru a primi acest serviciu.

De asemenea, clientul final poate opta între constituirea garanţiei financiare sau plata anticipată a contravalorii energiei electrice furnizate. Din momentul în care un consumator primeşte solicitarea furnizorului, el are la dispoziţie 10 zile financiare pentru a constitui garanţiile financiare respective. Refuzul garanţiilor financiare dă dreptul furnizorului de ultimă instanţă să solicite operatorului de reţea deconectarea clientului. Tipurile de garanţii financiare care se pot utiliza sunt: depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului de energie electrică; scrisoare de garanţie de plată emisă de o bancă în favoarea furnizorului de energie electrică; titluri de stat păstrate la o bancă-custode, autorizată de Banca Naţională a României; certificate de depozit, păstrate la o bancă-custode, autorizată de Banca Naţională a României; asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului, precum şi orice altă formă convenită între cele două părţi. Clientul are dreptul să opteze asupra formei în care este constituită garanţia.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI