Lovitură grea primită de PSD Argeş în Săptămâna Patimilor.

Candidatului PSD la funcţia de primar al comunie Buzoeşti, preotului Ion Dulduruc, i-a fost respins dosarul de către Judecătoria Costeşti. Motivul pentru care lui Ion Dulduruc i s-a interzis să mai candideze la funcţia de primar a fost acela că preotul a fost găsit incompatibil de ANI pe vremea când era viceprimar al comunei Buzoeşti. Aşadar, o lovitură grea primită de PSD într-o comună cu aproape 5.000 de votanţi. Odată cu ieşirea din cursă a lui Ion Dulduruc, bătălia pentru funcţia de primar de va da acum între actualul primar, liberalul Cristi Tănase, şi candidatul PMP Marian Necula.

Viceprimarul comunei Buzoieşti, Ion Dulduruc, a fost declarat, în 2013, incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate pentru că era în acelaşi timp şi viceprimar şi comerciant persoană fizică autorizată: “Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Dulduruc Ion, viceprimar al comunei Buzoiești, județul Argeș.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, Dulduruc Ion fiind informat, la data de 24.10.2012 (confirmare de primire 26.10.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către Ion Dulduruc, întrucât, începând cu data de 27.06.2012, deține, simultan, atât funcția de viceprimar al comunei Buzoiești, județul Argeș, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Dulduruc Ion Întreprindere Individuală”, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87), alin. 1, lit. g) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 27.06.2012, Dulduruc Ion a fost ales în funcția de viceprimar al comunei Buzoiești, județul Argeș, pentru mandatul 2012-2016. Începând cu data de 28.11.2008, Dulduruc Ion deține calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Dulduruc Ion Întreprindere Individuală”. Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, ”Funcţia de (…) viceprimar (…) este incompatibilă cu (…) calitatea de comerciant persoană fizică”. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.” a transmis ANI. Viceprimarul Ion Dulduruc poate face recurs la această decizie dată de către ANI însă nu a avut câştig de cauză, motiv pentru care şi-a pierdut şi funcţia de viceprimar.

Comments

comments