Protecţia pădurilor – Personalul silvic al OSP Stejarii Muscelului ia măsuri de prevenire a răspândirii şi combaterii dăunătorilor vegetaţiei forestiere

Protecţia pădurilor împotriva bolilor şi a dăunătorilor constituie una dintre activităţile de bază a deţinătorilor de terenuri silvice, ce cuprinde un complex de acţiuni precum analize, prognoze, metode, tehnologii folosite în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a pădurilor , sporirii rezistenţei la boli şi dăunători a masivelor forestiere, a pepinierelor silvice, plantaţiilor, culturilor silvice, produselor pădurii şi altor obiecte ale gospodăriilor silvice.

 

Protecţia pădurilor se efectuează pe baza programelor privind folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor şi include un complex de măsuri organizatorice, tehnice şi economice, care se realizează ţinându-se cont de starea diversităţii biologice şi în scopul asigurării protecţia acesteia de a nu fi denaturată. Actuala stare de sănătate a pădurilor reflectă gradul de stabilitate sau instabilitate a ecosistemelor forestiere, determinat de numeroşi factori naturali şi de modul de gospodărire a pădurilor, care a favorizat în mare măsură acţiunea perturbatoare a acestora. În perioada de referinţă, principalele cauze care au afectat sănătatea arboretelor au fost factorii patologici, evoluţia cărora se află în corelaţie cu variaţia condiţiilor de climă.

Autoritatea silvică centrală desfăşoară anual lucrări privind evidenţa statistică şi prognoza răspândirii dăunătorilor vegetaţiei forestiere. Personalul din cadrul Ocolului Silvic Privat „Stejarii Muscelului” desfăşoară anual lucrări privind evidenţa statistică şi prognoza răspândirii dăunătorilor vegetaţiei forestiere, inclusiv ia măsuri de prevenire a răspândirii şi de combatere a acestora şi de către deţinătorii de păduri prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a focarelor de dăunători şi a bolilor de vegetaţie forestieră.

Focarele de dăunători defoliatori nu sunt simple în ceea ce priveşte compoziţia, ele fiind reprezentate prin complexe de insecte fitofage, în care predomină efectiv reprezentanţii pentru una sau două specii, periodic schimbându-se speciile dominante. Cele mai răspândite specii de dăunători defoliatori din pădurile noastre sunt: Omida păroasă a stejarului (Limantria dispar L.), Molia verde a stejarului (Tortrix viridana L.), Cotarul brun (Erannis defoliaria Cl.), Cotarul verde (Operophtera brumata L.), Trombarul frunzelor de frasin (Stereonychus fraxini Deg.).

Daune considerabile în păduri şi pepiniere silvice sunt provocate de numeroase boli frecvente, ca: făinarea stejarului (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.), iar cea mai periculoasă specie de insecte defoliatoare din pădurile de conifere este Lymantria monacha, care a dezvoltat o gradaţie mai puternică.

Procesele patologice ce apar şi se dezvoltă sub acţiunea organismelor patogene: ciuperci, bacterii, virusuri, plante, nematode, care prejudiciază masiv pădurile şi produsele acestora, precum şi factorii de mediu naturali: secete, îngheţuri, căderile de chiciură şi inundaţiile sau antropogeni nefavorabili: poluarea, presingul recreativ duc la apariţia şi răspândirea bolilor infecţioase şi neinfecţioase ale pădurilor şi vegetaţiei forestiere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here