Senatul a adoptat o propunere legislativă de Completare a Codului fiscal prin care persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi care deţin în proprietate o suprafaţă agricolă de până la 2 hectare sunt scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Proiectul, iniţiat de 13 parlamentari a fost votat cu 107 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi trei abţineri. În expunerea de motive se arată că stabilirea bazei de calcul pentru plata CASS la un prag minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară generează situaţii în care valoarea contribuţiei datorate excede cu mult valoarea venitului realizat pentru care se plăteşte contribuţia. Parlamentarii iniţiatori susţin că acest lucru poate duce la rezilierea contractelor de arendă, şi, implicit, imposibilitatea de a colecta impozitul pe venit şi contribuţiile sociale calculate asupra veniturilor din arendarea bunurilor. Propunerea senatorilor va fi transmisă Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI