Primăriile şi consiliile judeţene vor deconta naveta cadrelor didactice

Potrivit unui act normativ, profesorii care au postul în altă localitate decât cea de domiciliu vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru deplasarea la şi de la locul de muncă.

Prevederile se aplică cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi personalului didactic auxiliar.

Conform Hotărârii de Guvern, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei de către cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care profesează.

Finanţarea acestor cheltuieli va fi asigurată din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Profesorii pot face naveta cu mijloacele de transport în comun ale operatorilor autorizaţi: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiuni, dar şi cu autoturismul personal sau deţinut legal.

De asemenea, cadrele didactice mai au la dispoziţie şi varianta deplasării cu microbuze sau autobuze aparţinând şcolilor sau primăriilor, în mod gratuit, conform programului şi pe rutele stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, dar şi cu respectarea orarului/programului unităţii de învăţământ.

Distanţa pentru care se face decontarea este distanţa dintre localitatea de domiciliu sau reşedinţa profesorului şi localitatea în care se află şcoala unde acesta predă.

Pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, cadrele didactice trebuie să înainteze unităţilor de învăţământ la care sunt angajaţi o cerere în acest sens, care va fi analizată de consiliul de administraţie al şcolii.

Directorul şcolii transmite apoi necesarul de finanţat, sub formă de solicitare, primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de cinci zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăţilor.

Decontarea se face integral, în luna următoare depunerii documentelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here