Primăria Comunei Valea Iașului, județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de:
– inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului registru agricol;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului mediu și fond funciar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 14 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
– 18 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială http://www.comunavaleaiasului.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Comunei Valea Iașului, cu sediul în comuna Valea Iașului, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, județul Argeș, telefon: 0728/939.670, 0248/724.411.

Comments

comments