1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale delegatarului:
Consiliul Local  POPESTI, Sat  POPESTI, strada PRINCIPALA nr. 167, comuna POPESTI, judeţul Arges, cod poştal 117590, cod de identificare fiscală 4469418, tel.0248693109 / 0248693006, fax : 0248693109 , e-mail:primarie@popesti.cjarges.ro.

2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune:

Hotărârea Consiliului Local POPESTI nr. 12 /  30.04.2015 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei POPESTI.

3. Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea:
Teritoriul administrativ al comunei POPESTI, judetul Arges.

4. Activitatea/serviciul care urmează să fie prestată /prestat/furnizată /furnizat detaliat pe activităţi:
Delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei POPESTI, judetul Arges.

5. Durata contractului de delegare a gestiunii: 10 ani

6. Denumirea, numărul de telefon şi de fax  şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia  de delegare, precum  şi modalităţile de obţinere a documentaţiei:
Primăria Comunei POPESTI, Sat  POPESTI, strada  PRINCIPALĂ  nr. 167 , comuna POPESTI, judeţul Arges,  tel. 0248693109 / 0248693006, fax: 0248693006 , e-mail primarie@popesti.cjarges.ro
Documentatia poate fi obtinută în una dintre următoarele modalităti: de la sediul primăriei.

7.Dacă este cazul, costul şi condiţiile de platã în vederea obţinerii documentaţiei  de delegare:
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta în urma unei solicitări scrise .

8. Termenul limită de depunere a ofertelor, data  şi ora, adresa la care se depun / transmit ofertele: 25.05.2016, ora 10.00 – Primăria Comunei POPESTI, Sat  POPESTI, strada PRINCIPALA . nr.167  comuna POPESTI, judeţul Arges, la Registratură.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 25.05.2016, ora 14.00 – la sediul Primăriei: Sat  Popeşti, strada Principală,  nr. 167, comuna POPESTI, judeţul Arges.

10. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: 250 lei.

11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.

12. Pagina web pe care este disponibilă documentaţia:

PRIMAR BARBU MIRCEA

Comments

comments

DISTRIBUIȚI