Începând cu procesele electorale care vor avea loc în anul 2016, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora se va face în ședință publică, prin tragere la sorți computerizată dintre persoanele înscrise în Corpul experților electorali, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă.

Poate face parte din Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții: are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu; nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

AEP
Admiterea în Corpul experților electorali se face:

1)  pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia;
2)  pe bază de examen, dacă nu a mai îndeplinit anterior funcția de președinte sau locțiitor al acestuia.
Persoanele interesate pot completa o cerere în acest sens, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii, care va fi depusă fie la sediul Biroului Județean Argeș al Autorității Electorale Permanente din Piața Vasile Milea nr.1, fie la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr.24, intrarea B, Compartiment Relații Publice.
Cererile-tip, precum și un material de informare pentru persoanele interesate pot fi obținute accesând site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, la adresa www.primariapitesti.ro, secţiunea „Alegeri 2016”.  

Comments

comments