INFORMARE: Aceasta informare este efectuata de: Primaria Caldararu, sat Caldararu, str. Principala, nr. 355, jud.Arges, nr. telefon 0248/692 008, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE, Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor ,,EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE, ETAPA a II-a SI REALIZARE BRANSAMENTE CANALIZARE PANA LA LIMITA DE PROPRIETATE in COMUNA CALDARARU, JUDETUL ARGES’, amplasate in satele Strimbeni si Caldararu, com. Caldararu, jud. Arges.

Aceasta investitie este noua.

Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in cursul de apa afluient mal stang al Piriului Ciinelui dupa ce au fost epurate prin statia de epurare amplasata in partea sudica a satului Strimbeni prin metoda de epurare MECANO-BIOLOGICA MONOBLOC tip ADIPUR.

Parametrii de calitate ai apei epurate sunt:CBO5= 25 mg/l; CCOcr = 125 mg/l; MTS = 60 mg/l si NH4 = 3mg/l.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau persoanei de contact Primar RICANU IONUT, nr. telefon 0731693162 dupa data de 12.02.2019.

PRIMAR, RICANU IONUT

Comments

comments