PRECIZĂRI privind Codul Administrativ: Funcţia prefectului si subprefectului devine funcţie de demnitate publică. Potrivit Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020 singurele funcții din administrația publică al căror statut juridic se modifică sunt cele mai sus menţionate.

Statutul juridic al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate rămâne neschimbat, aceștia continuând să aibă fie statut de funcționar public, fie statut de personal angajat cu contract individual de muncă.

Atât Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice cât și Programul de Guvernare 2017-2020 prevede că funcţia de prefect si subprefect nu va mai face parte din categoria înalților funcționari publici, urmând să aibă statut de funcții de demnitate publică cu rang de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.

EXTRAS DIN PROIECT
Statutul prefectului și al subprefectului
Art. 89 (c2)
Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică, asimilate din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor cu funcțiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.
Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate
Art. 120 (c34)
(1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al conducerii ministerului de resort, respectiv al organului de specialitate al administraţiei publice centrale competente.
(2) Numirea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, ale conducătorilor serviciilor publice deconcentrate se comunică prefectului județului în care serviciul public deconcentrat este organizat sau are sediul ori prefectului municipiului București, după caz, în termen de 15 de zile de la intervenirea acestora.
(3) Celelalte funcţii de conducere şi funcţiile de execuţie din cadrul serviciilor publice deconcentrate sunt
supuse prevederilor Părţii a VI-a din prezentul Cod.
După cum se observă în art. 120 alin.(1), acest conducător de instituţie deconcentrată are fie raport de serviciu (funcţionar public), fie contract de muncă (personal contractual). Numirea lui este făcută de ministrul de resort iar pentru cei din subordinea acestui director se aplică alin.(3), adică pentru subordonaţi semnează directorul de serviciu deconcentrat.

Comments

comments