Precizări ANAF privind regimul biletelor de valoare. Cum se impozitează tichetele şi voucherele

Precizări ANAF privind regimul biletelor de valoare. Cum se impozitează tichetele şi voucherele. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, acordarea biletelor de valoare, în beneficiul angajaţilor, este reglementată de Legea nr. 165/10.07.2018, privind acordarea biletelor de valoare şi Hotarârea Guvernului nr. 1045/2018, avându-se în vedere şi respectarea condiţiilor şi excepţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Biletele de valoare care pot fi acordate de către angajatori sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.

Voucherele de vacanţă se acordă în prezent în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, până la 31 decembrie 2020, iar începând cu data de 1 ianuarie 2021 voucherele de vacanţă se acordă în baza Legii nr. 165/10.07.2018.

Tratamentul fiscal al biletelor de valoare pentru angajaţi:

– tichetele de masă, tichetele de creşă, tichetele culturale şi voucherele de vacanţă sunt considerate avantaje, se cuprind în baza de impozitare a impozitului pe venit şi nu se cuprind în baza de impozitare a contribuţiilor sociale obligatorii;

– tichetele cadou oferite salariaţilor de către angajatori, cât şi cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei. Acestea nu se cuprind în baza de impozitare a impozitului pe venit şi nici a contribuţiilor sociale obligatorii. Partea care depăşeşte limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii şi se cuprinde atât în baza de impozitare a impozitului pe venit, cât şi în baza de impozitare a contribuţiilor sociale obligatorii;

– tichetele cadou oferite de angajatori salariaţilor, în afara destinaţiilor prevăzute mai sus (primite cu diverse ocazii, de exemplu: ziua de naştere a salariatului) reprezintă avantaj salarial, se cuprind în baza de impozitare a impozitului pe venit şi nu se cuprind în baza de impozitare a contribuţiilor sociale obligatorii;

– tichetele cadou oferite altor persoane, care nu au calitatea de salariaţi pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, reprezintă venituri obţinute ocazional în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii se impozitează în sensul impozitului pe venit la angajat, ca venituri din alte surse şi se cuprind în baza de impozitare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă veniturile primite în baza tichetelor cadou, cumulate cu veniturile enumerate la art. 155, depăşesc plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.

Tratamentul fiscal al biletelor de valoare pentru angajatori:

– sumele acordate de angajator în limita valorii nominale corespunzătoare, reprezentând tichete de masă şi vouchere de vacanţă sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit;

– sumele acordate de angajator în limita valorii nominale corespunzătoare reprezentând tichete cadou acordate salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, precum şi salariatelor, tichete de creşă, tichete culturale reprezintă cheltuieli sociale şi sunt deductibile limitat la calculul impozitului pe profit, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here