Precizări ANAF. Cum se face redirecționarea cotei parte din impozitul firmelor către ONG-uri sau burse private

ÎN ATENTIA CONTRIBUABILILOR plătitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Prin Ordinul nr. 1679/2022 a fost aprobat formularul 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”  care este utilizat pentru redirecționarea impozitului pe profit, respectiv impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în limita valorii astfel calculate, pentru:

 • efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau
 • acordarea de burse private.

Formularul se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirecționarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, care:

 • efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau
 • acordă burse private.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridica responsabilă.

Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță în conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1.1 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de depunere:

 1. a) maxim 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (pentru plătitorii de impozit pe profit)
 2. b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației de impozit aferentă trimestrului IV (pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor).

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat), a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate entităților beneficiare in anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit, și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute mai sus, se va avea în vedere și scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal și a impozitului pe profit scutit/redus.

Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită (maxim 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile de sponsorizare), calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităților beneficiare în anul respectiv și a sumelor reportate.

Obligația plătii sumei redirecționate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizare poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris la data platii sumei respective de catre organul fiscal in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, exceptie de la inscrierea in Registru facand  Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF si alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.

Beneficiarii pot fi:

 • persoane juridice fara scop lucrativ
 • unitati de cult
 • Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF
 • orice organizatie internaționala care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte
 • alți beneficiari prevazuti de Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art.25 alin.4, lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • beneficiarii de burse private, potrivit legii

Opțiunea de redirecționare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, în limita sumei calculate potrivit prevederilor de mai sus.

Termenul pentru soluționarea cererilor privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Cererile depuse peste termenul prevăzut de lege nu vor fi prelucrate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here