Pe raza fondului forestier aflat în administrarea Ocolului Silvic Privat „Stejarii Muscelului”sunt şi suprafeţe de pădure aflate în parcuri naturale şi în arii protejate.

 

Peste 1.600 de ha de pădure în zona Zârna –Valea Rea, cel mai înalt şi sălbatic sector al Carpaţilor Româneşti

OSP „Stejarii Muscelului”administrează 1.602 ha în zona Zârna – Valea Rea din munţii Făgăraş – situl natura 2000 tip SCI, sit de importanţă comunitară. Acesta include cel mai înalt şi mai sălbatic sector al Carpaţilor Româneşti, cu o extindere foarte mare a reliefului glaciar şi periglaciar, cu unităţi peisagistice unice şi condiţii ecologice specifice ca urmare a diversităţii geologice, pedologice şi climatice reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. În acest masiv muntos se află fragmente reprezentative de păduri naturale virgine şi cvasivirgine care adăpostesc o diversitate biologică deosebită, dintre specii remarcându-se carnivorele mari: ursul, lupul, râsul. De asemenea, capra neagră dezvoltă aici populaţii semnificative. Calitatea excelentă a habitatelor şi vigurozitatea genetică a speciilor sunt evidenţiate în faptul că aici a fost atestat cel mai mare exemplar de capră neagră din lume şi recordul mondial la lup.

1.850 de ha în Zona Câinenii Mari din Vâlcea ce cuprinde situl de protecţie avifaunistică Cozia – Buila – Vânturariţa

O altă suprafaţă administrată de OSP Stejarii Muscelului o reprezintă cele 1850 ha în Zona Câinenii Mari din Vâlcea, ce cuprinde Parcul Cozia – Buila –Vânturariţa de tip SPA – Arii de Protecţie Specială Avifaunistică. Situl conservă o avifaună specifică bogată, formată din circa 120 de specii de păsări, într-un peisaj de mare sălbăticie, alcătuit din adevărate cetăţi de stâncă zidite din abrupturi, la poalele cărora se întind pajişti alpine şi insule de jneapăn, grohotişuri, sectoare de chei şi păduri vaste. Din cele 17 specii de păsări de interes conservativ european care au fost identificate, 12 sunt specii rezidente în acest sit. Populaţii numerice importante realizează buha, huhurezul mare şi cele cinci specii de ciocănitori protejate la nivel european: ghionoaia sură, ciocănitoarea neagră, cea de stejar, cea de grădină şi ciocănitoarea cu spate alb. Dintre păsările pentru care a fost desemnat situl se remarcă şoimul călător, o specie periclitată care cuibăreşte anual într-un număr de 3 – 5 perechi, dar şi acvila de munte şi acvila ţipătoare mică.

Comments

comments