Peste 1000 de elevi din liceele argeşene au primit consiliere pentru carieră în cadrul unui proiect derulat de Universitatea din Piteşti

0
622

Universitatea din Pitești a derulat în perioada iulie-decembrie 2016 proiectul intitulat “Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială” (AG-GUIDING-CAREER)’’, sub coordonarea prof. univ. dr. Mihaela Diaconu, presedintele Senatului universitatii.

În cadrul proiectului au fost asumate activități pentru identificarea nevoilor de informare, orientare și consiliere în carieră în scopul creșterii accesului la învățământul superior și acordării sprijinului pentru alegerea carierei astfel:
・    realizarea a două studii de identificarea nevoilor elevilor argeșeni de informare, orientare și consiliere în carieră în vederea accesării invățământului superior;
・    analiza gradului de accesare a învățământului superior în județul Argeș și identificarea principalelor probleme cu care se confruntă elevii în alegerea unei cariere prin consultarea reprezentanților celor 42 licee argeșene;
・    realizarea unei cercetări de tip sondaj în rândul liceenilor argeșeni pentru identificarea nevoilor de informare, orientare și consiliere în carieră.

Rapoartele de cercetare au constituit input pentru toate activitățile proiectului.

Consilierea și orientarea în carieră a elevilor din județul Arges s-a realizat prin Biroul mobil de consiliere și orientare în carieră, constituit în cadrul acestui proiect. Activitatea de orientare profesională pentru carieră a urmărit dezvoltarea armonioasă a personalităţii tinerilor, însușirea de cunoștinţe, priceperi și deprinderi în vederea realizării unui management eficient al propriei cariere. În cadrul Biroului de consiliere și orientare în carieră au fost planificați și consiliați 683 de elevi (urban și rural) pentru consiliere primară și 350 de elevi (urban și rural) pentru consiliere secundară.

Totodată, în perioada iunie-decembrie 2016 au fost organizate 5 evenimente Zilele carierei în judeţul Argeş și s-a concretizat în:
・    desfășurarea unei campanii de informare în liceele argeșene privind posibilitatea participării în calitate de co-organizator la evenimentele Zilele Carierei;
・    selecția celor 4 licee care au găzduit evenimentele Zilele Carierei: Liceul de Arte Dinu Lipatti Pitești, Colegiul Economic Maria Teiuleanu Pitești, Colegiul Tehnic Armand Călinescu Pitești, Liceul Tehnologic nr. 1 Mărăcineni; ultimul eveniment a fost găzduit de Universitatea din Pitești;
・    dezvoltarea a 32 de parteneriate cu reprezentanții mediului de afaceri din județul Argeș;
・    desfăşurarea unui workshop la care au participat reprezentanții liceelor partenere și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Argeș în scopul stabilirii formatului evenimentului Zilele Carierei, a instrumentelor suport și a calendarului de desfășurare;
・    desfășurarea a 5 evenimente Zilele carierei la care au participat peste 800 de elevi din liceele argeșene.

Cu ocazia întâlnirilor dintre elevi şi studenţi, cadre didactice şi angajatori, elevii liceelor partenere au obţinut multe informaţii despre profesii, piaţa muncii, rutele educaţionale şi ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare etc. Au completat cca. 1300 de chestionare de feed-back prin care s-a urmărit, printre altele, generarea de rezultate cu privire la domeniile de interes pentru elevi în legătură cu viitoarea lor carieră profesională. Universitatea din Pitești a procurat, astfel, informații valoroase despre gradul de atractivitate al programelor de studii pentru viitorii absolvenți de liceu.

În cadrul activității de dezvoltare și implementare a mentoratului între studenți și elevi, echipa de responsabili mentorat a desfășurat o campanie de informare în liceele argeşene privind posibilitatea participării instituțiilor de învățământ preuniversitar în calitate de co-organizator la atelierele de lucru mentorat. Astfel, Universitatea din Pitești a încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş un Protocol de colaborare privind creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior.

În vederea recrutării de studenți mentori voluntari au fost dezvoltate parteneriate cu asociaţiile studenţeşti AIESEC și INGMED, precum și o campanie de selecție în universitate. În cadrul unei mese rotunde s-a stabilit formatul atelierelor de lucru, al instrumentelor suport şi calendarul de desfăşurare a activităților de mentorat. Cei 35 de studenți mentori voluntari selectați au fost instruiți în cadrul sesiunilor de formare de către responsabilii de formare, iar timp de 3 luni au derulat, prin intermediul platformei novaportal.upit.ro, activități specifice de mentorat cu cei 110 elevi selectați, din cinci licee argeșene (Colegiul Tehnologic Câmpulung Muscel, Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” din Piteşti, Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” Stâlpeni, Liceul teoretic „I. Cantacuzino” Pitești, Liceul Tehnologic Forestier  Curtea de Argeș), potrivit planului individualizat de mentorat, întocmit de mentor, pentru fiecare elev selectat în proiect.

Materialele de informare au constituit un suport complementar activităților realizate în cadrul proiectului. Astfel, materiale-suport informative specifice au fost constituite sub forma  unui ghid de informare privind orientarea în carieră, un ghid de informare referitor la oportunitățile oferite de piața muncii și materiale informative referitoare la dezvoltarea carierei.

Grupul țintă vizat a fost constituit din 1000 de elevi din mediul rural și urban informați, consiliați și orientați cu privire la accesul în învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.

Prin rezultatele obținute, proiectul “Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială” (AG-GUIDING-CAREER)și-a atins indicatorii și obiectivele propuse.

Activitățile au fost finanțate de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în cadrul proiectului pentru dezvoltare instituțională obținut prin competiție de proiecte organizată de Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here